RF:s Föreningsförsäkring

 

Alla föreningar och klubbar som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas av en basförsäkring i Folksam som täcker föreningens basbehov. Premien för basförsäkringen betalas av Riksidrottsförbundet. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att skräddarsy och bygga på sin basförsäkring för att stärka skyddet och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och teknisk utrustning.

 

RF Föreningsförsäkring Bas innehåller:

- Ansvarsförsäkring
- Utökat Ansvar
- Styrelseansvarsförsäkring
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring
- Patientförsäkring
- Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer, domare och ledare

 

RF Föreningsförsäkring utökat skydd är frivilligt att teckna till och ger ett skydd för föreningen eller klubbens egendom. Det går även att teckna till ytterligare moment, bl.a.:
 

- Idrottsreseförsäkring året runt
- Maskinförsäkring
- Högre försäkringsbelopp för styrelseansvar och förmögenhetsbrott
- Allriskomfattning för föreningen eller klubbens egendom.


För många föreningar räcker det med att välja tilläggen Mellan eller Mellan Plus som komplettering.

Känns inte de valbara tilläggen tillräckliga eller om ni önskar skräddarsy försäkringen ytterligare är detta möjligt genom att ta kontakt direkt med Folksam.

Ni kan teckna kompletterande skydd på följande sätt:


Folksams hemsida

Via telefon 08-772 86 35

Via email foretag@folksam.se

Öppettider är vardagar 07.30 - 17.00
 

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB