Som partner till GAF och Svenska Golfförbundet erbjuder Svenska Sportförsäkringar AB hjälp och rådgivning i försäkringsfrågor för medlemmar i GAF. Medlem kan kontakta kontaktperson på Svenska Sportförsäkringar för rådgivning i alla typer av personförsäkrings frågor.

För medlemmar i GAF eller annan anställd person inom golfanläggningen, där det finns personal med medlemskap i GAF erbjuder Folksam via Svenska Sportförsäkringar AB en sjukvårdsförsäkring.

Folksams sjukvårdsförsäkring ger inte bara bättre hälsa och trygghet för individen utan är också en del av golfanläggningens avbrottsförsäkring. Den kan minska klubbens kostnader för sjuklön och andra merkostnader som annars uppstår vid längre sjukskrivningar.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB