Vid skada

Om du drabbas av en skada så skall du omedelbart anmäla detta till försäkringsförmedlaren och därefter till försäkringsbolaget.


PGA Instruktörsförsäkring

Kontakta först Provins Insurance AB
Lars Engström, tfn 060-658 98 10
Michael Franck, tfn 060-658 98 11

Kontakta därefter
Folksam
Tfn 0771-950 950


TP-Försäkring

Kontakta först Provins Insurance AB
Lars Engström, tfn 060-658 98 10
Michael Franck, tfn 060-658 98 11

Kontakta därefter
Folksam
Tfn 0771-950 950


Försäkring i medlemsavgiften

Kontakta först Söderberg & Partners AB
Gunnar Ageskär
Tfn 063-55 65 16

Kontakta därefter Folksam
Tfn 0771-950 950
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB