Licensförsäkring Bilsport

Licensförsäkring

När du betalar din licens i Svenska Bilsportförbundet ingår en olycksfallsförsäkring i avgiften. Beroende på vilken licens du har har försäkringen olika omfattning. Observera att licensförsäkringen är en grundförsäkring och vi rekommenderar dig att också ta ställning till den tilläggsförsäkring som erbjuds.

Internationell licens

För dig som har internationell licens gäller försäkringen i hela världen när du tävlar eller tränar på, av Sv. Bilsportförbundet godkända eller landets motsvarighet, banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

Viktig Information om nyhet i vilkoret 2018!

För dig som valt att skriva sig i annat land och ej längre omfattas av Svensk Försäkringskassa faller stora delar av försäkringsskyddet bort.

Nytt i villkoren från 2018 är att Internationella Licenstagaren som är skriven utomlands ändå omfattas av ett visst reseskydd i samband med tävling och träning i annat land. Reseförsäkring ger möjlighet till transport till Sverige för en kostnad på maximalt 200.000 SEK. Försäkringen ersätter inte för transport till annat land.

Vid frågor kring detta bör Ni kontakta Jens Jonsson på telefon 070-303 34 38 alt mail jens.jonsson@soderbergpartners.se

Nationell licens

För dig som har nationell licens gäller försäkringen inom EU/EES länderna när du tävlar och tränar på av Sv. Bilsportförbundet godkända eller landets motsvarighet, banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

Övriga licenser

Utöver nationell och internationell licens finns det ytterligare några licenstyper som hanteras av Svenska Bilsportförbundet. Är du osäker på vilken licens du ska ha kontakta Svenska Bilsportförbundet för mer info. På Svenska Bilsportförbundets hemsida finns alltid den senaste informationen om licens.

Prova På-licens

Licensen köps av utövaren via BS Online eller hos arrangerande klubb.
Gäller vid: Prova På bilsport, VIP-arrangemang, VIP som kartläsare, "Kändisheat".
Det är inte tillåtet att tävla med Prova På-licens (undantag: VIP som kartläsare i nationella Rally-, RS- och Bilorienteringstävlingar, 1 tävling/år).
   
Försäkring
För dig som har Prova På-licens gäller försäkringen inom Sverige när du tränar (eller tävlar) på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning (tävling).

Prova på Rekrytering

Licensen köps av klubb och avser helt arrangemang (gruppförsäkring för deltagarna). Avser arrangemanget flera grenar krävs gruppförsäkring för respektive gren. Föreningar/banägare som ej är anslutna till SBF kan också ansöka om att få köpa denna licens.

Försäkring
För dig deltar i Prova på Rekryterings arrangemang så gäller försäkringen inom Sverige när du tränar (eller tävlar) på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning (tävling).

Bilsportlicens Enkel

Enkla tävlingsformer (Drivers Open, En dag på strippen, Konbana, Lådbil, Uthållinghet).
Förenklad tävlingsform (se resp sportgrens reglemente för information).
Obegränsad träning i de sportgrenar där licensinnehavaren har en vilande licens (Vill utövare träna men saknar vilande licens ska denne efter genomförd licenskurs i en av våra sportgrenar ansöka om licens enligt Gemensamma regler).

Medlemskap krävs i SBF-ansluten klubb. Ska licensen endast användas för Enkla tävlingsformer köps den via Bilsport Online. Vid köpet tar föraren del av ett elektroniskt utbildningsmaterial.

Försäkring
För dig som har Bilsportlicens Enkel gäller försäkringen inom Sverige när du tränar och tävlar på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning (tävling).

Engångslicens

Gäller vid ett tävlingstillfälle, den gren utövaren innehar vilande licens.
Kan köpas till fritt antal evenemang.
Köps via Bilsport Online.
Kan ej nyttjas vid internationella tävlingar.
Giltigt klubbmedlemskap krävs.
   
Försäkring
För dig som har Engångslicens gäller försäkringen inom Sverige när du tränar och tävlar på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning/tävling.

Bilsportlicens Debut

Debutlicensen är en istegslicens i bilsporten och finns i vissa sportgrenar. Innehavare av Debutlicens startar alltid avsild från förare med annan licenstyp, om inte annat anges i respektive sportgrens regler. Se förbundets sportgrens regler för mer information om hur du ansöker om samt kan använda licensen.

Försäkring
För dig som har Debutlicens gäller försäkringen inom Sverige när du tränar och tävlar på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB