Skadeanmälan för golfklubbar

Vid skada

Skadeanmälan för Golfklubben

Gäller din anmälan klubbens försäkring ring Provins, tfn 060-12 80 59, kl 08.00–17.00.

Om det gäller Årsavgiftsförsäkringen kan du också välja att fyll i denna skadeanmälan (pdf) och skicka in den till:
Provins Insurance AB, Erstagatan 2, 852 35 Sundsvall

Årsavgiftsförsäkring lämnar ersättning för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Här blir du mottagen av handplockad en skadereglerare med stor erfarenhet av golfrelaterade egendomsskador. Ange ditt försäkringsnummer och anmäl skadan.

Svensk Golfbaneförsäkring har en unik omfattningsgaranti, som ger dig som försäkringstagare en extra trygghet
när skadan skall regleras.

Vid frågor kontakta din mäklare Lasse Engström på 060-65 89 810.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB